Team

Ontmoet het team van MEA-nl

De kracht van MEA-nl schuilt in ons team. Gedreven mensen uit wetenschap, bedrijfsleven en techniek. Kennis en talent waarmee we u verder helpen met onderzoek en innovatie. We stellen onze teamleden graag aan u voor...

 

Aart Wijker

Thomas Oudeboon

Data analist

Thomas volgde de HBO lerarenopleiding Aardrijkskunde in Amsterdam. Ook de biologie trok zijn interesse aardrijkskunde leek hem toch een verstandiger keuze. Na een jaar lesgeven bleken de lesonderwerpen zo interessant dat Thomas het niet bij lesgeven wilde laten. Tijdens zijn baan als facilitair medewerker bij ECN in Petten dwaalde zijn aandacht prettig af richting energieopwekking. De bal rolde verder richting geologische vakterrein. Bij ingenieursbureau Terrascan deed hij bodem- en wateronderzoek en tekende landkaarten (2D tekeningen met grond- en water profielen). Hij behaalde hier meerdere certificaten voor het doen van bodem- en wateronderzoek. Maar, zoals bij meerdere mensen bij MEA-NL bleef Tomas 'gebiologeerd door de biologie'. Hij kwam medio 2017 het team versterken als data analist. Thomas werkt met veel plezier aan van de kernproducten van MEA-n: betrouwbare meetgegevens en datastromen.

Aart Wijker

Harry Luik

Deck Hands

Harry begint de eerste jaren van zijn loopbaan op 'het ruime sop': bij de Marine. De zee liet hem vervolgens niet meer los, want er volgden 23 jaar bij de Unit Maritime Police van de Waterpolitie. Hij groeide daar uit tot recherche-coördinator internationale zaken. Met de Noordzee als werkgebied, werden het reilen en zeilen van het wereldwijde scheepvaartverkeer hem op een presenteerblaadje aangereikt. Het handhaven van het vaak complexe internationale (milieu)recht en Port State Control bepalingen waren Harry's dagelijkse werk. Dat tienduizenden schepen wereldwijd voorzien moeten worden van een behandelingssysteem ziet hij als een prachtige uitdaging. Daarom vindt hij het grondig testen van deze systemen bij MEA-NL een pracht van een uitdaging. Een stap in het verder milieuvriendelijk maken van de zeevaart waar Harry graag een bijdrage aan levert. Gezien zijn werkervaring vult Harry ook de maritieme expertise aan binnen het team. Ook zijn neus voor de handhavingspraktijk is een aanwinst binnen het team.

Aart Wijker

Aart Wijker

Project manager

Aart heeft vrijwel zijn hele werkende leven als scheepswerktuigkundige (machinist) op zee gewerkt. Na de hogere zeevaartschool in Den Helder werd hij machinist bij de koninklijke marine. Hij volgde hier verschillende opleidingen. Zijn marine jaren speelden zich voornamelijk af bij de onderzeedienst. Aart ging vervolgens lesgeven en was werkzaam in inspectieteams. Tenslotte voer hij nog een paar jaar op fregatten. Na zijn de marine jaren (waar na vele jaren eervol leeftijdsontslag volgde) bleef het ruime sop lokken en werd hij hoofd scheepswerktuigkundige op het driemast volschip “Clipper Stad Amsterdam”. Vervolgens was hij kort aan de vaste wal werkzaam als kwaliteitscontroleur bij een trapliften fabrikant. Hij keerde terug naar zee om vijf jaar lang als hoofd scheepswerktuigkundige op de driemastschoener “Eendracht” werkzaam te zijn. Hij sloot zijn werkperiode daar af als superintendent. Sinds 2017 geeft Aart op parttime basis les op de zeevaartschool in Enkhuizen.

Omdat de roep van de zee nog altijd sterker lokt dan de geraniums behoeft Aart’s stap naar MEA niet heel veel uitleg. Aart staat volledig achter de scherper wordende regelgeving op milieugebied en de doelstellingen van MEA-nl. Hij hoopt met zijn kennis en ervaring een belangrijke meerwaarde voor het team van MEA-nl te kunnen zijn

Etienne Brutel de la Rivière MSc

Managing director

Op het snijvlak van marine biologie en techniek innovatieve oplossingen ontwikkelen. Waarmee we zowel de scheepvaartsector als overheden verder helpen in hun taak het zeemilieu te beschermen. Dit vereist een innovatieve testmethodieken, waarbij we systemen onder de meest uitdagende omstandigheden op de proef stellen. En waarbij we ontwikkelaars uitdagen hun systemen nog beter te maken. Dit is de visie van MEA-nl. Aan managing director Etienne Brutel de la Rivière de taak om deze stip op de horizon scherp in het oog te houden bij alles wat we doen bij MEA-nl. Na zijn studie maritieme bedrijfskunde is Etienne ruim 20 jaar actief in verschillende managementfuncties bij rederijen en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR). Als een van de oprichters van MEA-nl vormt hij de dirigent van een uniek ensemble specialisten uit uiteenlopende vakgebieden. Met altijd in het achterhoofd: een bijdrage leveren aan het behoud van de aarde voor toekomstige generaties.

Frank Fuhr Dipl. Biol.

Scientist

Wat is de beste manier om de effectiviteit van bijvoorbeeld ballastwater managementsystemen te testen? Op dit nog relatief jonge vakgebied baanbrekend pionierswerk verrichten, dat motiveert bioloog Frank Fuhr. Hij studeert in 2000 af in de visserijbiologie aan de universiteit van Kiel in Duitsland. Sindsdien is hij betrokken bij verschillende wetenschappelijke onderzoeken, met de impact van menselijk handelen op de marine biologie als rode draad. Frank houdt zich al sinds 2001 bezig met het ballastwater probleem. Hij is als onderzoeker inmiddels betrokken bij 14 typegoedkeuringen van ballastwater managementsystemen. In 2012 is hij medeoprichter van MEA-nl, waar hij wetenschappelijk onderzoek doet naar de effectiviteit van bijvoorbeeld ballastwater installaties. Daarnaast zorgt Frank als operationeel directeur dat wij deze testen ook technisch optimaal kunnen faciliteren.

Peter Appelman

Peter Appelman

Lab Manager

Tijdens zijn studie chemie liep Peter stage bij een waterzuiveringsbedrijf. Daarna werkte Peter bij drie verschillende plastic fabrikanten. Daarna werkte hij 27 jaar bij een fabrikant van tandheelkundige keramiek. Daar deed hij veel ervaring op met kwaliteitscontrole, R&D en kwaliteitssystemen.

Voordat Peter met zijn studie begon moest hij een keuze maken voor chemie óf biologie. Dat bleek een onmogelijke keuze, waarbij hij zijn hoofd volgde en om praktische redenen voor de chemie koos. Zijn hart voor de biologie bleef echter kloppen. Daarom hield Peter ‘de plantjes en de beestjes’ als prominente hobby. Peter is verguld dat hij bij MEA-nl zijn dubbele passie voor de chemie en biologie kan combineren. Bij MEA-nl kan Peter deze specialismen bovendien combineren met zijn sociale vaardigheden. Het beste uit mensen halen staat bij Peter prominent op zijn kompas.

Ruud van den Berg

Technical assistant

Zorgen dat alles aan boord van het testschip MEA-innovator perfect functioneert. Dat is de uitdaging van technisch medewerker en ‘manusje van alles’ Ruud van den Berg. Volgde een opleiding in de foodsector en werkte in de horeca, maar ontdekte tijdens een zomerbaan bij MEA-nl zijn passie voor techniek. Ruud volgt nu zelfs de opleiding MBO werktuigbouw in zijn avonduren. Maar zijn belangrijkste leerschool noemt hij zijn werk bij MEA-nl, waar hij ‘iedere dag bijleert van de besten’. De combinatie met marine biologie maakt het extra interessant. Bij MEA-nl doen we onderzoek waar zeeën mee gered worden. Ruud vindt het prachtig om hier een steentje aan bij te dragen.

Edo Donkers

Edo Donkers (BSc)

Business Developer

Edo was zo’n 18 jaar lang beleidsadviseur op het terrein van duurzame zeescheepvaart en havens. Tijdens zijn HBO opleiding milieukunde deed hij onderzoek naar afval in de Noordzee. Sinds die tijd heeft de zee hem niet meer losgelaten. Na vier jaar werken bij milieuorganisatie Stichting De Noordzee was hij werkzaam als directie adviseur voor het Havenbedrijf Rotterdam. Daarna was hij Marine Awareness trainer bij stichting ProSea en gaf cursussen voor zeevaartscholen, havens en reders in binnen- en buitenland. Scheepsafval, lucht emissies en de ontwikkeling van hybride (wind aangedreven) scheepvaart waren zijn belangrijkste aandachtsgebieden. Ook het beleid op het gebied van introductie van invasieve soorten uit ballast water is al lang deel van zijn werkterrein. Hij heeft deze en vele andere onderwerpen zien groeien van ‘beleidspapier tot implementatie’. Edo’s stap naar MEA is er , naar zijn eigen zeggen, een van ‘beleid naar marktontwikkeling’. In de tijden van nu, is niet beleid, maar het bereiken van markt transities de belangrijkste motor van duurzame vooruitgang. Hij voelt zich sterk aangetrokken tot de dynamiek en innovatieve ondernemingsgeest binnen MEA. Naast zijn werk bij MEA is Edo professioneel singer-songwriter.

Linda Douwes

Linda Douwes

Analist

Linda Douwes heeft voor de opleiding chemisch laborant gekozen omdat haar interesse altijd naar biologie en scheikunde uitging. Na haar afstuderen in 2004 begint ze haar carrière in de cosmetische en farmaceutische industrie. Linda heeft zich vooral ontwikkeld in verschillende spectrometrie methoden. Maar haar belangstelling voor biologie blijft prikkelen. In 2013 vindt Linda bij MEA-nl de uitdaging die ze zoekt: hier assisteert zij de wetenschappers met laboratoriumtesten en analyses in de marine biologie. Door middel van interne trainingen en cursussen ontwikkelt Linda zich verder, op het gebied van fytoplankton, bacteriën, microzooplankton en diverse fysische waterparameters. Daarnaast heeft Linda een cursus interne audits gevolgd waardoor ze interne audits kan uitvoeren. Bij MEA-nl brengt iedere dag weer een nieuwe uitdaging – Linda geniet er volop van.

Linda heeft haar fotocamera altijd bij zich. Het resultaat ziet u op deze website; veel van de foto’s zijn van haar hand.

Steven Gommers

Steven Gommers (BSc)

Junior Scientist

Steven is het MEA team in de herfst van 2015 komen versterken na het voltooien van zijn studie biotechnologie aan het Van Hall Larenstein instituut, University of Applied Sciences, te Leeuwarden. Tijdens één van stage onderwerpen bij de onderzoeksgroep Ocean Ecosystems, (RUG - expertise centrum Biobrug, een kennisuitwisselingsinitiatief tussen universiteit en bedrijfsleven) kwam hij in aanraking met de mariene biologie. Bij MEA versterkt hij het laboratorium en onderzoeksteam. Zijn belangrijkste taken zijn het uitvoeren en ontwikkelen van analyses en kweekmethoden voor organismen. Ook ondersteunt hij het onderzoek aan boord van schepen naar ballast water disinfectiesystemen.

Het analyseren, testen en met name het doen van nieuwe ontdekkingen is wat Steven drijft. Grenzen verleggen voor de wetenschap op gebied van de mariene biologie is zijn professionele passie.

Dr. Cato ten Hallers-Tjabbes FRIN

Advisory board

Marine bioloog Cato ten Hallers-Tjabbes heeft een indrukwekkende staat van dienst. Haar wetenschappelijk onderzoek richt zich met name op de effecten van menselijk handelen op het zeemilieu. Maar daarmee houdt het niet op voor Cato. Zij gebruikt haar kennis om deze bedreigingen op de agenda te krijgen bij de politiek en internationale organisaties. Zoals de IMO, waar zij de Internationale Unie voor het Behoud van de Natuur (IUCN) vertegenwoordigt. Door bruggen te slaan tussen wetenschap, bedrijfsleven en politiek weet Cato beleidsprocessen in gang te zetten. Met als doel: het zeemilieu te beschermen tegen schadelijke invloeden. Zo staat Cato mede aan de basis van internationale regelgeving op het gebied van antifouling en ballastwater management. Ook vraagt zij aandacht voor de negatieve effecten van geluid op het onderwatermilieu.

Bij MEA-nl herkent Cato zich in de ideeën, het lef en de brede expertise van het team. Met haar kennis van marine biologie, haar politieke ervaring en netwerk vormt Cato voor ons een buitengewoon waardevol klankbord.

Johan Hofland

Johan Hofland

Deck Hands

Eén van de hoofden en handen zijn die de het schip de MEA Innovator in volle werking houden. Een taak die Johan met heel zijn hart en ziel oppakt. Voordat hij het MEA team kwam versterken, was hij medewerker groenvoorziening en stoffeerder. De jaren ervoor werkte Johan in een supermarktketen, waar hij zich ontpopte van vakkenvuller tot teamleider en hoofd bestellingen. Bij MEA en de Innovator kan Johan zijn passie voor het water en de zee vol gestalte gegeven. Samen met Ruud, Frank en de ondersteunende test ingenieurs maakt Johan het technisch en operationele team aan boord van de MEA Innovator compleet. Johan is actief beoefenaar van de dartsport, en hij was enkele jaren baseball coach. Zijn technische vaardigheden komen ook uitstekend van pas tijdens zijn andere passie: (radiografische) modelbouw.

Alexander Kesteloo

Alexander Kesteloo

Analist

Alexander studeerde chemie aan het MBO Nova College in Beverwijk. Hij werkte daarna bij verschillende bedrijven in de voedings- en farmaceutische industrie. Alexander zocht én vond een nieuwe sprankelende uitdaging bij MEA-nl. Gefascineerd door marien leven, is elke dag een interessante leer dag. Met veel genoegen bemand hij dan ook één van de ‘kloppend harten’ van MEA-nl: het laboratorium. Gezien zijn ervaring kan hij hier veel nieuwe en frisse ideeën aanleveren. In zijn vrije tijd is Alexander veel te vinden bij Judo wedstrijden als vrijwilliger en ook houdt hij van darten. Ook brengt hij zijn vrij uurtjes door met het fokken van het kattenras Main Coon.

Nicole Rienstra-Smit

Nicole Rienstra-Smit

Office Manager

Nicole studeerde aan de Fashion Business School in Heemstede en daarvoor het ondernemerscollege. Daarna was ze werkzaam in verschillende commerciële functies in de mode-branche, bij een regionale krant en bij een drukkerij. Nicole floreert, zoals ze het ook zelf zegt, als de druk toeneemt. Samen met Ezsebet vormt ze de ‘handen aan het administratieve stuur’ van MEA-nl. In de waterrijke omgeving van MEA-nl voelt ze zich als een vis in het water met het regelen en organiseren van vele uiteenlopende zaken. Buiten de werkuren bij MEA-nl is Nicole actief als handbalcoach bij de F1 van het jeugdteam Tonegido.

Erzsébet Visser

QA Officer

Als u belt met MEA-nl, is de kans groot dat u haar aan de lijn krijgt: Erzsébet Visser houdt van variatie en voelt zich dan ook als een vis in het water bij MEA-nl. Als office manager zorgt zij niet alleen dat administratieve zaken op rolletjes lopen. Zij neemt bijvoorbeeld ook de eindredactie en vormgeving van onze onderzoeksrapporten voor haar rekening. Erzsébet deed eerder administratieve ervaring op bij een advocatenkantoor en richtte zich daarna op haar gezin. Bij MEA-nl begint ze in 2013 haar tweede carrière, en geniet er met volle teugen van. Erzsébet is enorm leergierig, slagvaardig en flexibel. Ze heeft geen last van 9-tot-5-mentaliteit en trekt graag zaken naar zich toe. Daar geven we haar bij MEA-nl dan ook alle ruimte voor.

Rob P. van Weeghel

Rob P. van Weeghel (PhD)

Quality Assurance Manager

Rob is al vele jaren actief op het snijvlak biologie, chemie en kwaliteitscontrole. Voordat Rob zich specialiseerde in Quality Assurance, was hij betrokken bij de ontwikkeling van een disinfectie-systeem van Legionella in drinkwater. Daarbij heeft hij zich ook toegelegd op de ontwikkeling van innovatieve moleculaire DNA test methoden (PCR) om pathogene bacteriën in ballast water te identificeren. Ook andere toepassingen van PCR ter milieu bescherming stonden op zijn agenda. Als consultant en als directeur van een RvA geaccrediteerd laboratorium heeft hij zijn ervaring op het gebied van implementatie en onderhoud van Quality Management Systemen (QMS) verder verbreed.

In dit werk heeft hij intensief samengewerkt met autoriteiten op zowel nationaal als internationaal (zoals de US Food and Drugs Administration) gebied. Binnen MEA-nl is Rob verantwoordelijk voor de juiste implementatie van het QMS op zowel de testfaciliteit als het lab. Hierin is kernpunt dat de methoden, validaties en resultaten geheel betrouwbaar zijn en voldoen aan de geldende standaarden zoals ISO 17025 (General requirements for the competence of Testing Laboratoria). Rob is verheugd dat hij zijn ervaring ‘aan de landzijde’ kan combineren met de maritieme en bredere scope van activiteiten van MEA-nl.