Marine Eco Analytics, alles draait om water

Kennis en onderzoek voor ballastwater management,
hull fouling en filtratie

Op het snijvlak van ecologie en bedrijfskunde, mariene biologie, chemie en scheepvaart. Dat is waar de expertise van Marine Eco Analytics – kortweg MEA-nl – het verschil maakt. Met een helder doel voor ogen: een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van de biodiversiteit.

 

Water is een eerste voorwaarde voor leven op aarde. Het is van belang voor alles wat leeft, maar ook voor het produceren van goederen en het transport ervan. Om die reden is het noodzakelijk om verstandig met deze bron om te gaan.

Ballastwater en hull fouling:
wereldwijde bedreigingen

De natuur heeft het vermogen steeds weer een nieuwe balans te vinden voor ecosystemen. Maar sinds de industriële revolutie raakt dit proces meer en meer verstoord: de natuur kan zich niet meer aanpassen in het tempo waarin de mens ingrijpt. De zwakkeren in de keten worden het eerst uitgeschakeld, terwijl zij juist weer het voedsel vormen voor de sterkeren.

Onbedoeld vormt de steeds sneller groeiende vraag naar goedkope goederen uit overzeese gebieden een van de grootste bedreigingen van ons leefklimaat. Via ballastwater en hull fouling (aangroei op de scheepsromp) voor de verspreiding van invasieve soorten als de ribkwal maar ook ziekten als cholera.

Marine Eco Analytics:
een uniek onderzoeks- en kenniscentrum

Marine Eco Analytics – kortweg MEA-nl – wil een significante bijdrage leveren aan bescherming van de biodiversiteit van ons water. We helpen bij de ontwikkeling, certificering en controle van geavanceerde systemen voor ballastwater management, bestrijding van hull fouling- en filtratie aan boord van schepen. We adviseren scheepswerven en rederijen bij de keuze en het testen van deze systemen. We verzorgen onderzoek en praktijktesten voor onderzoeksinstituten en certificerende instanties. En we helpen havenautoriteiten bij de controle op de naleving aan boord van schepen. In onze unieke testfaciliteit in Noord-Holland doen wij onderzoek naar systemen voor ballastwater management, hull fouling en filtratie.

Waarom MEA-nl?

Kennis van mariene biologie én scheepvaart

Bij MEA-nl hebben we expertise op het gebied van mariene biologie, chemie én scheepvaart in huis. Dankzij deze bijzondere bundeling van kennis bent u verzekerd van een uitgebalanceerd oordeel op het gebied van bijvoorbeeld ballastwater management, hull fouling, drinkwater- of proceswaterzuivering.

Onderzoek met echt omgevingswater, marien, brak én zoet

Bij MEA-nl testen we ballastwater managementsystemen en hull fouling-bestrijdingstechnologieën waar ze thuishoren: aan boord, op ons eigen testschip. Met echt zeewater, brak en zoet water. Dankzij deze unieke ballastwater testfaciliteit in Noord-Holland benaderen we de omstandigheden aan boord zo realistisch mogelijk. Hierdoor kunnen we uiterst betrouwbaar onderzoek doen naar de effectiviteit van ballastwater managementsystemen.

Hoe kunnen we ú verder helpen?

Leg uw vraag voor aan MEA-nl >