Het ballastwaterprobleem

Het ballastwaterprobleem

Zeeschepen vervoeren jaarlijks miljarden tonnen ballastwater. Hiermee verspreiden zij talloze 'vreemde' plant- en diersoorten over de hele wereld. Deze potentieel invasieve organismen kunnen grote schade aanbrengen aan plaatselijke ecosystemen, maar ook een bedreiging vormen voor de mens door de verspreiding van ziekten.

 

Ballastwater behandelingssystemen

Om de verspreiding van invasieve organismen via het ballastwater een halt toe te roepen, moeten zeeschepen beschikken over een ballastwater management plan. In de nabije toekomst zal de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) een ballastwater managementsysteem aan boord van zeeschepen verplicht stellen. Voor de vaart op Amerika zijn dergelijke systemen al verplicht.