Hull fouling

Onderzoek naar oplossingen voor aangroei op schepen

Wat zijn de gevolgen van biologische aangroei op scheepsrompen voor rederijen en als bron van invasieve organismen voor ecosystemen? Welke technologieën zijn effectief om deze aangroei of hull fouling te voorkomen of te bestrijden?

 

Marine Eco Analytics (MEA-nl) doet onderzoek naar oplossingen voor het groeiende probleem van hull fouling als bron van invasieve organismen. Zo testen we anti-fouling technologieën op hun effectiviteit en ecologische impact. MEA-nl adviseert rederijen en scheepswerven bij de risco's en selectie van geschikte anti-fouling maatregelen voor schepen.

Waarom MEA.nl?

  • Onderzoek onder natuurlijke omstandigheden met echt omgevingswater, marien, brak én zoet
  • Kennis van water, mariene biologie, chemie én scheepvaart

Meer over MEA-nl >

Hull fouling, een groeiend probleem

Hull fouling of (marine) biofouling is de aangroei van organismen op de scheepsromp. Grote hoeveelheden aangroei beïnvloeden de snelheid van schepen nadelig en veroorzaken zo hogere brandstofkosten voor rederijen. Bovendien betekent hull fouling een groeiend internationaal probleem voor het milieu. Via de romp van schepen verspreiden organismen zich over de gehele wereld. Deze organismen kunnen invasief worden door zich in een ander milieu te ontwikkelen. Deze invasieve organismen kunnen grote schade aanrichten aan kwetsbare ecosystemen, maar ook voor humane bedreigingen en economische problemen zorgen. Samen met ballastwater is hull fouling een van de grote oorzaken van de ontwikkeling van invasieve soorten en vormt hiermee een grote bedreiging voor de biodiversiteit.

Anti-fouling systemen

De meest gangbare oplossing tegen aangroei van organismen in de scheepvaart – het gebruik van zeer gifitige coatings – betekent helaas ook een bedreiging voor het milieu. Reden voor scheepswerven en rederijen om deze coatings uit te faseren en op zoek te gaan naar milieuvriendelijke alternatieven. Dit stelt ontwikkelaars van coatings en andere technologieën voor de uitdaging om alternatieve anti-fouling systemen te ontwikkelen voor de scheepvaart. MEA-nl helpt hen hierbij met kennis en onderzoek.

Hoe kunnen we ú verder helpen met bestrijding van aangroei?

Leg uw vraag voor aan MEA >