Ballastwater management

Ballastwater management expertisecentrum

Hoe effectief is een ballastwater behandeling- en management technologie in de praktijk? Wat is het meest geschikte ballastwater behandelingssysteem en voor welk type schepen en vaarroutes? Voldoet een installatie aan boord aan de wettelijke eisen nu en in de toekomst?

 

Het ballastwaterprobleem

Zeeschepen vervoeren jaarlijks miljarden tonnen ballastwater. Hiermee verspreiden zij talloze 'vreemde' plant- en diersoorten over de hele wereld. Deze potentieel invasieve organismen kunnen grote schade aanbrengen aan plaatselijke ecosystemen, maar ook een bedreiging vormen voor de mens door de verspreiding van ziekten.

Lees meer over het ballastwaterprobleem >

Eisen aan ballastwater management

De Ballast Water Management Code van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en de Code of Federal Reguations (CFR) schrijven bijvoorbeeld voor aan welke outputcriteria ballastwater moet voldoen door gebruik te maken van een ballast water behandeling en management systeem.

Wetgeving >

Onze expertise op het gebied van ballastwater management

Bij MEA-nl stellen we onze brede kennis van de mariene biologie, chemie en scheepvaart beschikbaar aan alle partijen die betrokken zijn bij ballastwater management.

Research & Development

MEA-nl denkt met u mee in de R&D-fase van ballastwater behandeling en managementsystemen. We testen niet alleen technologieën en systemen voor ballastwater management, als onafhankelijk testcentrum geeft MEA-nl gevraagd en ongevraagd advies om deze systemen te verbeteren. Zodat de performance ook onder lastige omstandigheden gewaarborgd is. Dit doen we op onze eigen, unieke onderzoeksfaciliteit en in ons laboratorium in Nederland, maar dit kan tevens op iedere gewenste locatie ter wereld.

Verificatietesten

Voor verschillende nationale overheden voeren wij verificatietesten uit voor typegoedkeuring volgens de regelgeving voor ballastwater behandeling en managementsystemen, zoals de IMO Ballastwater Management Conventie en de US Code of Federal Regulations. Voor landbased testen doen we dit onder realistische, natuurlijke omstandigheden met zowel zout, zoet als brak water op onze onderzoeksfaciliteit.

Daarnaast voeren we overal ter wereld shipboard verificatietesten uit. Daarbij adviseren we u vooraf over de ideale testopstelling aan boord. Bij deze verificatietesten werken we nauw samen met een wereldwijd netwerk van gecertificeerde laboratoria.

Performance monitoring

Op dit moment is nog weinig bekend over het gedrag van ballast water behandeling en managementsystemen op lange termijn en onder verschillende omstandigheden. Daarom voert MEA-nl performance testen van ballastwater behandeling en managementsystemen uit voor reders en producenten en ontwikkelaars. Er wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van een monitoringsysteem op afstand.

Compliance control

In opdracht van nationale overheden en havenstaatinspecties verricht MEA-nl metingen aan waterlozingen, waaronder ballastwater. We adviseren over standaarden voor handhaving. Als onafhankelijke specialist assisteren we ook reders met adviezen en contra-expertise in geval van problemen en disputen.

Vrijstellingen

Onder bepaalde voorwaarden kunnen reders een vrijstelling krijgen voor het hebben van een ballastwater managementsysteem. MEA-nl adviseert u graag bij de risico-analyse die hiervoor nodig is.

Waarom MEA-nl?

  • Ervaring en expertise in ballastwaterbehandeling sinds 2002
  • Onderzoek onder natuurlijke testomstandigheden
  • Testen van waterkwaliteit, zowel marien, zoet als brak
  • Zowel land-based als ship-board testen
  • Kennis van water, mariene biologie, chemie én scheepvaart

Meer over MEA-nl > 

Leg uw vraag voor aan MEA-nl >