Expertise

Onderzoek naar biodiversiteit

Drinkwater is schaars en afval water een potentiele bedreiging. Door de verplaatsing van grote hoeveelheden water over de wereldzeeën kan er een onbalans ontstaan. MEA-nl bundelt de kennis van mariene biologie, chemie, techniek én de scheepvaart. Een testfaciliteit met zeer uitdagende, natuurlijke testomstandigheden. Met deze ingrediënten doet MEA-nl onderzoek naar de biodiversiteit van het mariene milieu. Met name op het gebied van ballastwaterbehandeling en management, hull fouling en filtratie.

Een gerichte aanpak van bedreigingen voor de biodiversiteit staat internationaal hoog op de agenda. Hierover zijn verschillende internationale afspraken gemaakt, zoals de Ballast Water Management Conventie en de Anti-fouling Conventie. Maak ook regionale en nationale regelgeving, zoals de 'Standards for living organisms in Ship's ballast water discharged in US waters' en diverse lozingscriteria voor verschillende soorten water van uiteenlopende herkomst gaan hierover.

Voor producenten, werven, rederijen en inspecties

Of u nu producent, scheepswerf of rederij bent of betrokken bent bij inspectie en handhaving: u wilt weten of bijvoorbeeld ballastwater behandeling en managementsystemen of oplossingen tegen hull fouling werken in de praktijk. Wij helpen u met advies en onderzoek in iedere fase, van de ontwikkeling, goedkeuring en toepassing, tot de monitoring en verbetering van deze oplossingen. Onze expertise op het gebied van techniek, biologie en chemie vormt daarbij een belangrijke meerwaarde.

Ontdek meer over MEA-nl >