Werven

Kennispartner voor ballastwater management,
hull fouling en filtratie

Wat is het ideale ballastwater managementsysteem voor uw scheepsontwerp? Wat is de beste manier om hull fouling te beheersen? De experts van Marine Eco Analytics (MEA-nl) adviseren u bij de keuze van de juiste technologie. En we kunnen onderzoek verrichten waarmee u kunt aantonen dat de door u gekozen technologie aan boord van uw schepen voldoen aan de regels.

 

De verspreiding van invasieve organismen via schepen krijgt steeds meer aandacht. De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) stelt binnenkort eisen waaraan nieuwe schepen moeten voldoen. Als scheepswerf krijgt u dus als eerste met deze nieuwe regels te maken. Dit roept de vraag op: welke ballastwater managementsystemen en hull fouling-bestrijdingstechnologieën zijn geschikt voor onze schepen?

Het antwoord op deze vraag vereist brede en specialistische kennis van de mariene biologie én de scheepvaart. Bij Marine Eco Analytics hebben we deze combinatie van kennis in huis. Hierdoor zijn wij uw ideale adviseur bij de selectie van systemen voor ballastwater management, hull fouling en drinkwaterzuivering aan boord van uw schepen.

Hoe kunnen we úw scheepswerf verder helpen?

Advies

MEA-nl adviseert producenten, rederijen en overheden op het gebied van ballastwater management, filtratie en hull fouling. We luisteren naar uw vraag, denken met u mee en komen samen tot een passende oplossing. Zo begeleiden we ontwikkelaars zowel op systeem- als componentniveau. Reders adviseren we op basis van vaargebied en omstandigheden aan boord bij de systeemselectie.

Research & Development

MEA-nl denkt met u mee in de R&D-fase van ballastwater behandeling en managementsystemen. We testen niet alleen technologieën en systemen voor ballastwater management, als onafhankelijk testcentrum geeft MEA-nl gevraagd en ongevraagd advies om deze systemen te verbeteren. Zodat de performance ook onder lastige omstandigheden gewaarborgd is. Dit doen we op onze eigen, unieke onderzoeksfaciliteit en in ons laboratorium in Nederland, maar dit kan tevens op iedere gewenste locatie ter wereld.

Performance monitoring

Op dit moment is nog weinig bekend over het gedrag van ballastwater behandeling en managementsystemen op lange termijn en onder verschillende omstandigheden. Daarom voert MEA-nl performance testen van ballastwater behandeling en managementsystemen uit voor reders, producenten en ontwikkelaars. Er wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van een monitoringsysteem op afstand.

Disputen

Als onafhankelijke deskundige assisteren we reders en charteraars met adviezen en contra-expertise in geval van disputen, claims en rechtszaken. Bijvoorbeeld als het gaat om de performance van ballastwater managementsystemen.

 

Leg uw vraag voor aan MEA-nl >