Scheepvaart

Advies over ballastwater management, hull fouling en filtratie

Wat is het ideale ballastwater managementsysteem voor uw schepen en uw vaarroutes? Wat is de beste manier om hull fouling te beheersen? De experts van Marine Eco Analytics (MEA-nl) adviseren u bij de keuze van de juiste technologie. En we testen uw systemen aan boord, zodat u kunt aantonen dat uw rederij voldoet aan de regels.

     

De verspreiding van invasieve organismen via schepen krijgt steeds meer aandacht. De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) stelt binnenkort eisen waaraan schepen moeten voldoen. Dit stelt uw rederij voor de vraag: welke ballastwater managementsystemen en hull fouling-bestrijdingstechnologieën passen het beste bij onze zaken en onze schepen?

Het antwoord op deze vraag vereist diepgaande kennis van de mariene biologie én de scheepvaart. Bij MEA-nl hebben we deze combinatie van kennis in huis. Dit maakt ons uw ideale adviseur bij de selectie van systemen voor ballastwater management, hull fouling en filtratie.

Hoe kunnen we úw rederij verder helpen?

Advies

MEA-nl adviseert producenten, rederijen en overheden op het gebied van ballastwater management, filtratie en hull fouling. We luisteren naar uw vraag, denken met u mee en komen samen tot een passende oplossing. Zo begeleiden we ontwikkelaars zowel op systeem- als componentniveau. Reders adviseren we op basis van vaargebied en omstandigheden aan boord bij de systeemselectie.

Research & Development

MEA-nl denkt met u mee in de R&D-fase van ballastwater behandeling en managementsystemen. We testen niet alleen technologieën en systemen voor ballastwater management, als onafhankelijk testcentrum geeft MEA-nl gevraagd en ongevraagd advies om deze systemen te verbeteren. Zodat de performance ook onder lastige omstandigheden gewaarborgd is. Dit doen we op onze eigen, unieke onderzoeksfaciliteit en in ons laboratorium in Nederland.

Als wetenschappelijk kenniscentrum zijn we bovendien hét aanspreekpunt voor al uw vragen over de laatste stand van wetenschap en techniek op het gebied van ballastwater management, filtratie en hull fouling.

Verificatietesten

Voor verschillende nationale overheden voeren wij verificatietesten uit voor typegoedkeuring volgens de regelgeving voor ballastwater behandeling en managementsystemen, zoals de IMO Ballastwater Management Conventie en de US Code of Federal Regulations. Voor landbased verificatietesten doen we dit onder realistische, natuurlijke omstandigheden met zowel zout, zoet als brak water op onze onderzoeksfaciliteit.

Daarnaast voeren we overal ter wereld shipboard verificatietesten uit. Daarbij adviseren we u vooraf over de ideale testopstelling aan boord. Bij deze verificatietesten werken we nauw samen met een wereldwijd netwerk van gecertificeerde laboratoria.

Performance monitoring

Op dit moment is nog weinig bekend over het gedrag van ballastwater behandeling en managementsystemen op lange termijn en onder verschillende omstandigheden. Daarom voert MEA-nl performance testen van ballastwater behandeling en managementsystemen uit voor reders, producenten en ontwikkelaars. Er wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van een monitoringsysteem op afstand.

Compliance control

In opdracht van nationale overheden en havenstaatinspecties verricht MEA-nl metingen aan waterlozingen, waaronder ballastwater. We adviseren over standaarden voor handhaving. Bovendien adviseren we over standaarden voor handhaving en toepassing van de juiste monstername- en analysetechnieken.

Disputen

Als onafhankelijke deskundige assisteren we reders en charteraars met adviezen en contra-expertise in geval van disputen, claims en rechtszaken. Bijvoorbeeld als het gaat om de performance van ballastwater managementsystemen.

Vrijstellingen

Onder bepaalde voorwaarden kunnen vrijstellingen worden verkregen. Bijvoorbeeld voor het hebben van een ballastwater managementsysteem. MEA-nl kan hiervoor onder meer de risicoanalyse uitvoeren en de benodigde rapportage opstellen.

Leg uw vraag voor aan MEA-nl >