Producenten

Uw onderzoekspartner in ballastwater management, hull fouling en filtratie

U wilt weten hoe effectief de technologie die u ontwikkelt, werkt in de praktijk. Bij Marine Eco Analytics (MEA-nl) beschikken we over een testfaciliteit met zeer realistische omstandigheden voor de beoordeling van bijvoorbeeld ballastwater managementsystemen of bestrijdingstechnologieën tegen hull fouling aan boord van schepen.

 

Het voorkomen van de verspreiding van invasieve organismen via de scheepvaart staat hoog op de internationale agenda. Technologieën die deze verspreiding tegengaan, staan volop in de belangstelling bij rederijen en scheepswerven. Daarnaast spelen waterzuiveringstechnologieën niet alleen aan boord van schepen een belangrijke rol, maar bijvoorbeeld ook in de industrie. Als innovator staat u voor de uitdaging technologieën en systemen te ontwikkelen die voldoen aan de wensen van de markt.

MEA-nl beschikt over een brede expertise op het gebied van mariene biologie, chemie, milieukunde én scheepvaartmanagement.

De praktijk is de ultieme test

Om de effectiviteit van uw technologie te bewijzen, is een gedegen en onafhankelijke praktijktest nodig.

Met onze unieke testfaciliteit aan boord van een schip stellen we uw technologie onder de meest realistische omstandigheden op de proef. Met zout, brak en zoet water. Zodat u – op basis van onafhankelijke en transparante onderzoeksresultaten – uw systeem verder kunt optimaliseren en zekerheid bieden over de effectiviteit van uw technologie.

 

Hoe kunnen we ú verder helpen?

Advies

MEA-nl adviseert producenten, rederijen en overheden op het gebied van ballastwater management, filtratie en hull fouling. We luisteren naar uw vraag, denken met u mee en komen samen tot een passende oplossing. Zo begeleiden we ontwikkelaars zowel op systeem- als componentniveau. Reders adviseren we op basis van vaargebied en omstandigheden aan boord bij de systeemselectie.

Research & Development

MEA-nl denkt met u mee in de R&D-fase van ballastwater behandeling en managementsystemen. We testen niet alleen technologieën en systemen voor ballastwater management, als onafhankelijk testcentrum geeft MEA-nl gevraagd en ongevraagd advies om deze systemen te verbeteren. Zodat de performance ook onder lastige omstandigheden gewaarborgd is. Dit doen we op onze eigen, unieke onderzoeksfaciliteit en in ons laboratorium in Nederland, maar dit kan tevens op iedere gewenste locatie ter wereld.

Verificatietesten

Voor verschillende nationale overheden voeren wij verificatietesten uit voor typegoedkeuring volgens de regelgeving voor ballastwater behandeling en managementsystemen, zoals de IMO Ballastwater Management Conventie en de US Code of Federal Regulations. Voor landbased testen doen we dit onder realistische, natuurlijke omstandigheden met zowel zout, zoet als brak water op onze onderzoeksfaciliteit.

Daarnaast voeren we overal ter wereld shipboard verificatietesten uit. Daarbij adviseren we u vooraf over de ideale testopstelling aan boord. Bij deze verificatietesten werken we nauw samen met een wereldwijd netwerk van gecertificeerde laboratoria.

Performance monitoring

Op dit moment is nog weinig bekend over het gedrag van ballast water behandeling en managementsystemen op lange termijn en onder verschillende omstandigheden. Daarom voert MEA-nl performance testen van ballastwater behandeling en managementsystemen uit voor reders en producenten en ontwikkelaars. Er wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van een monitoringsysteem op afstand.

 

Leg uw vraag voor aan MEA >