Inspectie

Controles van ballastwater en hull fouling 

Vlagstaten, havenautoriteiten en klassebureau's krijgen binnenkort de verantwoordelijkheid voor de handhaving van nieuwe regels voor ballastwater management en bestrijding van hull fouling. Marine Eco Analytics (MEA-nl) verricht op verzoek van havenautoriteiten controles op de naleving van deze regelgeving.

 

Type-goedkeuring

MEA-nl voert land-based en shipboard testen uit voor type-goedkeuring van installaties voor bijvoorbeeld ballastwater management en filtratie. Veelal gebeurt dit direct onder toezicht van de betreffende nationale overheid, maar ook onder toezicht van verschillende klassebureau's.

Daarnaast kunnen wij ook testen uitvoeren na installatie aan boord van schepen om periodiek te controleren of deze nog voldoen aan de lozingscriteria. Dit kan bijvoorbeeld bij de special, intermediate en annual surveys.

Havenautoriteit en ballastwater

Nieuwe regels van de Internationale Maritieme Organisatie moeten voorkomen dat invasieve organismen zich verspreiden via schepen. Als havenautoriteit bent u verantwoordelijk voor de handhaving. Dit stelt u voor een nieuwe uitdaging: hoe controleert u of het ballastwater management systeem van bezoekende schepen voldoen aan de regels? MEA-nl kan met een mobiele test unit ieder schip in een haven bezoeken in de Hamburg-Rotterdam-Antwerpen regio om monsters te nemen en met grote nauwkeurigheid analyses uit te voeren.

Ondersteuning bij inspecties

Deze nieuwe taak vraagt om expertise die de havenautoriteit meestal niet zelf heeft. Met onze kennis van mariene biologie, chemie en scheepvaart is Marine Eco Analytics in staat de havenautoriteit hierbij te helpen. Onze experts testen bijvoorbeeld de werking van ballastwater managementsystemen aan boord van schepen. Zo heeft u direct een deskundig en onafhankelijk oordeel of de regels aan boord worden nageleefd.

Hoe kunnen wij u ondersteunen bij controles en inspecties?

Compliance control

In opdracht van nationale overheden en havenstaatinspecties verricht MEA-nl metingen aan onder andere ballastwaterlozingen. Bovendien adviseren we over standaarden voor handhaving en toepassing van de juiste monstername- en analysetechnieken.

Performance monitoring

Over gedrag van systemen op lange termijn en onder verschillende condities, is op dit moment nog weinig bekend. Om inzicht te krijgen in de risico's tijdens het gebruik aan boord, doet MEA-nl performance testen voor gebruikers en ontwikkelaars van ballastwater managementsystemen. Daarnaast zijn we bezig met de ontwikkeling van een systeem voor monitoring op afstand.

Disputen

Als onafhankelijke deskundige assisteren we reders en charteraars met adviezen en contra-expertise in geval van disputen, claims en rechtszaken. Bijvoorbeeld als het gaat om de performance van ballastwater managementsystemen.

Vrijstellingen

Onder bepaalde voorwaarden kunnen vrijstellingen worden verkregen. Bijvoorbeeld voor het hebben van een ballastwater managementsysteem. MEA-nl kan hiervoor onder meer de risicoanalyse uitvoeren en de benodigde rapportage opstellen.

Advies

MEA-nl adviseert producenten, rederijen en overheden op het gebied van ballastwater management, filtratie en hull fouling. We luisteren naar uw vraag, denken met u mee en komen samen tot een passende oplossing. Zo begeleiden we ontwikkelaars zowel op systeem- als componentniveau. Reders adviseren we op basis van vaargebied en omstandigheden aan boord bij de systeemselectie.

 

Leg uw vraag voor aan MEA-nl >