Ballastwaterverdrag in september 2017 van kracht

Het Internationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen (BWM Conventie) treedt in werking op 8 september 2017. Dit heeft de International Maritime Organisation (IMO) bekend gemaakt.

Met de toetreding van Finland tot de BWM Conventie is de inwerkingtreding van dit verdrag in gang gezet. Dit betekent een mijlpaal in het tegengaan van de verspreiding van invasieve aquatische soorten, die schade kunnen veroorzaken voor de lokale ecosystemen, de biodiversiteit beïnvloeden en tot aanzienlijke economische schade leiden. Volgens de bepalingen van de Conventie zijn schepen verplicht om hun ballastwater te behandelen, zodat de verspreiding van levende organismen en ziektekiemen via het ballastwater wordt voorkomen.

Lees het hele artikel op imo.org:
Global treaty to halt invasive aquatic species to enter into force in 2017